Thesis , Viva and Jury...

>> Wednesday, April 15, 2009


नमस्कार...
आज खूप महिन्यांनंतर ब्लॉग कडे लक्ष द्यायला वेळ मिळला.
वास्तूविद्या (Architecture) च्या शेवटच्या म्हणजे पाचव्या वर्षाच्या शेवटच्या project मध्ये गुंतलो होतो.
टॉपिक घेतला होता Pune City Public Library.
case studies , analyasis , report ,sheets , plotting या मधे ३ ,४ महीने कसे निघुन गेले काही कळलच नाही.
६ आणि ७ तारखेला contract management , professional practice ची viva झाली.दरवर्षी प्रमाणे ज्यूरी निवांत असेल अस समजून सगळ्यांनी जरनल्स लिहिल्या होत्या. Index पूर्ण भरलेली पण आत टॉपिक मात्र दोन तीनच...पण आमचं नशीब वाइट म्हणून असा ज्यूरी वाला आला की त्यानी प्रत्येकाची जरनल पानन पान तपासली.अगदी index to topic सुद्धा चेक केले. कोणि कोणि दुसय्राकडून लिहून घेतेलेल्या जरनल्स वर लाल अक्षरात रांगोळी पण काढली.पण viva मात्र एकदम निवांत झाली.आमची Internal madam मात्र जाम भडकली होती..आमच्या वर.

१२ तारखेला thesis ची viva होती.जाम tension आलं होतं , काम झाल होतं , पण ज्यूरी वाल्यांना फ़ाडायसाठी कूठलही कारण पूरतं...१ महिन्यापासून रोज रात्रीचे २ ,३ ,४ वाजायचेच...तरीही शेवटपर्यंत अरे हे करायच राहीलं ,ते करायचं राहीलं असं वाटतच होतं. त्यात design मधे बदल ,वीजेचा गोंधळ , गाइड च्या comments मग परत बदल ,कॉलेज ची attendance ची कटकट अस करत करत एकदाचं final करत आणलं. Architecture शिक्षणातला शेवटचा project म्हणून अगदी मर मर काम केलं .शेवटच्या रात्री जागून मॉडेल तयार केलं.तरीही काही तरी राहीलय अस वाटत होतं.

१२ ला सकाळी कॉलेज मध्ये गेल्यावर आमचा भलामोठा वर्ग पूर्ण भरला होता..सगळी मंडळी आपापल्या मॉडेल वर काम करत बसली होती.संपूर्ण वर्गात एक अस्वस्थ शांतता होती.आणि नेहमी अशा वेळी आपल्याला दूसय्राच काम आपल्यापेक्षा भारी वाटतं.मी सूद्धा मग मॉडेल काढून त्यावर काहीतरी वेळ काढत बसलो..२ external jury आणि २ internal jury अश जोड्या होत्या.नेहमी प्रमाणे scholar लोकांना सरांनी आधी पाठवून दीलं. मि आपल्या नंबरची वाट बघत बसलो होतो. १,२ scholar झाल्यावर external एकदम बाहेर आला आणि roll number प्रमाणे या अस ओरडून आत गेला. पहीला मुलगा आत गेला..१० मिनीट झाली , १५ मिनीट झाली,२० मिनीट झाली २५ झाली तरीही हा आतचं .शेवटी पाउण तासा नंतर एखाद्या बळीच्या बकय्रा सारखा तो बाहेर आला.आम्ही सगळ्यांनी त्याच्या भोवती गराडा घातला.मग तो , मला काय काय विचारलं , मि काय संगितलं थोडक्यात त्यानी माझी कशी मारली ते सांगत होता..परत सगळे आपापल्या शीट्समधे डोक घालून त्याची उत्तर शोधत होतो. दूसरा मूलगा मी फ़ेल मी फ़ेल करत बाहेर आला . तिसरी मुलगीही रडतच बाहेर आली. तोपर्यंत सगळ्यंचीच दांडी गूल झाली होती.सकाळी ९ वाजल्यापासून नंबरची वाट पहात बसलो होतो..माझा रोल नंबर आहे ७ आणि माझा नंबर यायला वाजले ३:३० !! माझ्या आधीची मुलगी आत गेल्यावर आता हेच्या नंतर मी या विचारानी पाय लटपटत होते. जवळचे मित्र धीर देत होते.साधारण अर्ध्या तासानी ती अत्यंत उदास चेहय्रानी बाहेर आली..

मॉडेल , Thesis report , sheets घेउन आत गेलो. गरीबासारखा चेहरा करून समोर बसलो , आणि पहीलीच शीट बघून तो कर्दन काळ हसून म्हणाला "वाह छान , खूप काम केल्या सारख वाटतय " एकदम माझ्या पायात बळ आलं , आत गेलेला आवाज उड्या मारत वरती आला. एकूणच माझं काम ,शीट्स, Design , model त्याला फार आवडलं.... त्यांनंतर ज्यूरी किती वेळ चालली ते माहीत नाही पण तो मधे २,३ वेळा "गुड" म्हणाला इतकच ऐकू आलं.
हसत खेळत ज्यूरी झाली , त्यानं एका शीट वर गूड लिहिलं आणि मि बाहेर जाताना
good attempt अस म्हाणाला. त्याचे ते शब्द ऐकल्यावर माझा चेहरा सूर्याएवढा झाला होता , मार्कशीट वर first class असं लिहिलेल दिसायला लागलं. बाहेर मित्र मंडळी वाट बघत बसली होती आणि मी असा हसत बाहेर आल्यावर तर त्यांना आश्चर्याचा जोरदार झटका बसला..७,८ जणांनंतर मी पहीलाच हसत येणारा प्राणी होतो.

डोक्यावरचं फार मोठं ओझं कमी झाल्यासारखं वाटलं ,लगेच आई बाबांना फोन करून संगितल...भरपूर काम केल्यानंतर जर त्याचं फळ मिळालं तर खूप आनंद होतो..पण बघू अजून रीझल्ट हातात यायचाय.. पण सगळ्यांबरोबरही असच होत असेल असं मला वाटत...


Model Making 5:30 am

Read more...
Related Posts with Thumbnails

Total Pageviews

eXTReMe Tracker

  © Blogger template Inspiration by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP