भिकबाली , भिकबाळी

>> Monday, May 17, 2010

अक्षय त्रुतीयाच्या मुहुर्तावर परवा भिकबाळी टोचून घेतली...घराच्याम्च्या हौसेपुधे काही चालत नाही...
असो...ह्याचं शास्त्रीय कारण कोणाला माहीत आहे का हो ?

Read more...
Related Posts with Thumbnails

Total Pageviews

eXTReMe Tracker

  © Blogger template Inspiration by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP