पतंग उडवा..पण जरा जपुन...

>> Tuesday, March 16, 2010


पतंग उडवताना फ़ार मजा येते मान्य आहे..
काटा काटी करताना तर त्याहुन जास्त..
पण त्याच्यात या मुक्या पक्ष्यांचा काय दोष ??
आपल्या मजेपाई त्यांनी जीव द्यायचा ?
म्हणून पतंग उडवायचा ..पण साध्या दोय्राचा..काचेचा भुगा लावलेल्या मांज्याचा नाही..

Stumble Upon Toolbar

0 प्रतिक्रीया:

Related Posts with Thumbnails

Total Pageviews

eXTReMe Tracker

  © Blogger template Inspiration by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP