ब्लोग टेम्प्लेट कसे असावे?

>> Thursday, September 25, 2008

माणसांचा जसा समाज असतो तसाच ब्लोग्स चा देखिल समाज आहे त्यास ब्लोगोस्फीअर असे म्हणतात.माणसे आली म्हणजे त्यांचे स्वभाव आले,चालिरीती ,पेहराव आले.त्याचप्रमाणे ब्लोग चा पेहराव म्हणजे "टेम्प्लेट".

या टेम्प्लेट वरुनच ब्लोगोस्फीअर मध्ये ब्लोग लिहिणार्यचे ब्लोग विश्वातील स्थान , विचार ओळखले जातात.

म्हणुनच टेम्प्लेट निवडताना ते आपल्या विषयाला सुसंगत असेल, रंगसंगती चांगली असेल व येणाय्रा वाचकला ब्लोग वचावेसे वाटेल असेच असावे. ब्लोगचा एकुनच केंद्रबिंन्दु ’वचक’ हा असल्यामुळे त्यास जे योग्य वाटेल ते लेखकाने करावे.
वाचक आपल्या ब्लोग वर फ़िरत फ़िरत अचानक येतात.आपले वेबपेज त्याच्यासमोर डाउनलोड होत असतना वाचक भंजाळून जाउ नये याची खबरदारी आपणच घेतलि पाहिजे.
म्हणुनच टेम्प्लेट निवडताना साध , स्वच्छ ,सोप टेम्प्लेट निवडलेल चांगल.

आत थोड टेम्प्लेट विषयी,
टेम्प्लेट साधरणत: २ कोलम , ३ कोलम , ४ कोलम चे असतात.
२ कोलम चे टेम्प्लेट डीफ़ोल्ट मिळते.यामध्ये एक कोलम पोस्ट साठी तर दूसरा कोलम इतर माहितीसाठी असतो.३ कोलम मध्ये पोस्ट ची जागा कमी करून अजून १ कोलम जोडलेला असतो.
जनरली , ब्लोगर्स ३ कोलम चे टेम्प्लेट निवडतात .ते सोयीचेही पडते आणि दिसायलाही चांगले वाटते.

टेक्स्ट उठून दिसेल याचि काळजी घ्यावी.वाचकाल डोळे फाडून फाडून वाचायला लागु नये म्हणजे झाल.इतर दोन्ही कोलम्स मध्ये जास्त खिचडी करू नये.

आपल ब्लोग पहाणाय्राला छान वाटला पाहिजे व त्याने तो वाचल पाहिजे.

आजून पुढच्या टिप्स मी पोस्ट मध्ये देत राहिनच.

खालील साइट्स वर तूम्हाला चांगले ब्लोग टेम्प्लेट्स मिळू शकतात..

bloggertricks
www.jackbook.com
www.blogcrowds.com

तुमचा इ-मेल वरती रजिस्टर करायला विसरू नका.

Stumble Upon Toolbar

0 प्रतिक्रीया:

Related Posts with Thumbnails

Total Pageviews

eXTReMe Tracker

  © Blogger template Inspiration by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP